Treballador por compte d'altre

per Software DELSOL

Un treballador per compte d'altre és una persona que, de manera voluntària, presta els seus serveis professionals per a una empresa, actuant sota les ordres o instruccions d'aquesta empresa i percebent un salari d'ella fixat per aquest treball.

L'empresa per a la qual treballa pot ser una persona física (un autònom) o una societat mercantil o comunitat de béns o, també, una Empresa de Treball Temporal que cedeix als seus treballadors a altres empreses.

El que diferència a un treballador per compte d'altri d'un treballador per compte propi (o autònom) és que aquest últim té la capacitat d'organitzar la seva activitat professional com cregui oportú utilitzant per a això mitjans que li són propis i els rendiments econòmics que rep d'ella són els que produeixi aquesta activitat (assumint un risc o ventura segons siguin aquests rendiments), mentre que el treballador per compte d'altri utilitza els mitjans i procediments d'un altre (de la seva empresa) actuant a les seves ordres i rep una retribució fixada que no depèn de l'existència o no de beneficis de l'activitat.

Quins no són treballadros per compte d'un altre 

En primer lloc, com ja hem dit, no són treballadors per compte d'altri els autònoms o treballadors per compte propi.

A més d'això, l'Estatut dels Treballadors (RD Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, d'ara endavant ET) en el seu art. 1.3 diu que no ho són tampoc:

 • Els funcionaris públics.
 • Els que presten un servei obligatori com ser membre d'un jurat o anar a una mesa electoral.
 • Els consellers de societats mercantils que es limitin a assistir als consells d'administració.
 • Els treballs realitzats a títol d'amistat, benevolència o bon veïnatge.
 • El treball dels familiars que convisquin amb l'empresari, tret que es demostri que són treballadors assalariats.
 • Els intermediaris d'operacions mercantils que actuïn pel seu propi compte.

L'ET preveu, també, les que anomena relacions laborals de caràcter especial per a casos com els penats en les presons, els empleats de la llar, els alts directius, etc.

El contracte de treball

El contracte de treball és una relació personal entre el treballador i l'empresa que produeix, per als dos, una sèrie de Drets i obligacions; molts pensen que un contracte és un tros de paper, però això no és així, l'art. 1254 del Codi civil diu que “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”. El tros de paper el que serveix és per a demostrar o provar que s'ha realitzat el contracte però si es pot provar d'una altra manera el contracte és vàlid encara que no hi hagi cap paper.

Per tant, encara que no s'hagi signat cap paper el contracte de treball existeix des del mateix moment en què una persona treballa per a una altra a canvi d'un salari.

La Llei, en aquest cas l'ET, pot exigir una forma escrita per a contractes de treball quan tinguin alguna especialitat com els contractes temporals (art. 15), els fixos-discontinus (art. 16), els formatius (art. 11), els que són a temps parcial o de relleu (art. 12) o el treball a distància (art. 13).

La conseqüència, si no es compleix amb aquest haver de reflectir-los per escrit, és que no es consideraran com a contractes amb aquestes especialitats, és a dir, el contracte continua existint però al no haver-se pactat per escrit la seva temporalitat és un contracte indefinit normal.

Les condicions del treball

Si no s'ha pactat un contracte de durada determinada, dels quals hem enumerat més amunt, el contracte de treball és indefinit, la qual cosa vol dir que continuarà existint en el futur mentre no se de una causa per a la seva extinció.

S'extingirà per les causes previstes en l'art. 49 de l'ET que poden ser la baixa voluntària o acord entre els dos per a la seva terminació, l'acomiadament (individual o col·lectiu, disciplinari o objectiu), la jubilació o defunció del treballador, la mort o extinció de l'empresari, per casos de força major (com una invalidesa permanent, per exemple) i per voluntat del treballador davant incompliments de l'empresa.

En segon lloc, el contracte està regulat pel que es disposa en l'ET, pel Conveni Col·lectiu aplicable, després d'això, per la qual cosa hagin pactat empresari i treballador: parlem de tots els aspectes de la relació com a jornada, salari, vacances, permisos, categories professionals, etc.

És molt important deixar molt clar que les normes de Dret Laboral i el que es preveu en els Convenis Col·lectius són normes de Dret Necessari, això significa que s'apliquen en qualsevol cas i que els interessats no poden pactar una altra cosa: per exemple, el treballador no pot renunciar al seu dret a gaudir de les seves vacances (art. 38 ET) ni tampoc pot, encara que vulgui, assumir no prendre vacances a canvi d'una compensació econòmica.

Quant als convenis col·lectius que hem vingut parlant (regulats pels arts. 82 i següents ET) són acords entre empresaris i treballadors, normalment d'un sector en un territori concret o a nivell nacional; en ells es determinen i fixen les condicions de treball per als treballadors que estan en aquest sector: des del període de prova, horari de treball, les jornades màximes, les hores extra, categories professionals, conceptes salarials i quantitats dels salaris, vacances, permisos, excedències, etc.

L'empresari, per acord amb el treballador, pot millorar les condicions del conveni però en cap cas pactar alguna cosa per sota d'ell: vull dir, pot donar-li més dies de vacances dels previstos en el conveni però no menor, pot pagar-li una retribució superior però no per sota, etc.

Aquestes condicions per sobre del conveni es diuen millores. En el cas de millorar el sou, és a dir, de pagar més del que preveu el conveni, aquesta millora pot ser absorbible si el sou no variarà mentre continuï estant per sobre del conveni o no absorbible si se li aplicaran les pujades salarials proporcionalment.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".