Valor cadastral

per Software DELSOL

El Cadastre Immobiliari és un registre de béns immobles, tant rústics com urbans, que depèn del Ministeri d'Hisenda, la seva gestió està encomanada a la Direcció General del Cadastre.

No té res a veure amb el Registre Civil ja que, mentre aquest té com a finalitat donar seguretat jurídica sobre la seva informació amb efectes de protecció a tercers, el Cadastre no produeix efectes jurídics d'aquest tipus sinó que és un instrument d'informació de l'Administració Pública a efectes, fonamentalment, tributaris.

La informació que conté el Cadastre inclou dades com:

 • Localització i referència cadastral.
 • Superfície.
 • Ús o destinación.
 • Representació gràfica.
 • Valor cadastral.
 • Propietari (amb les seves dades personals NIF o NIE).

Aquesta informació es podrà certificar per al seu ús en diversos llocs, en concret és obligatòria en els documents públics de negocis jurídics sobre l'immoble (juntament amb la informació del Registre de la Propietat).

El Valor Cadastral es determina objectivament per a cada immoble a partir de la informació que figura en el cadastre immobiliari i està compost pel valor del sòl i el de la construcció.

Per a la seva fixació la normativa estableix que es tingui en compte:

 • La seva ubicació, les circumstàncies urbanístiques que l'afectin i, en el cas de sòl rústic, la seva aptitud per a la producció.
 • Quant ha costat la construcció amb tots els detalls (beneficis de la contracta, honoraris de professionals i tributs), l'ús, antiguitat i qualitat de l'edificació i altres condicions com, per exemple, el seu caràcter històric artístic.
 • Els valors de mercat.

En tot cas el valor cadastral no pot ser més alt que el valor de mercat, per a això es fixen coeficients de referència al mercat de béns d'una mateixa classe mitjançant Ordres Ministerials.

Així mateix està reglamentades les normes tècniques, regles i altres factors en funció de les característiques de cada immoble per a determinar el seu valor cadastral.

¿Com saber quin és el valor cadatral?

 • Mirant l'últim rebut de l'IBI municipal.
 • Per consulta electrònica a la seu del Cadastre.
 • Per certificació de les gerències del Cadastre.

Determinació del valor cadastral

Quan es produeix una nova incorporació o modificació d'una inscripció cadastral s'inclou en ella una fixació del valor cadastral d'immoble d'acord amb les seves noves característiques.

Es fa, aquesta valoració, a través de l'aplicació de la “ponència de valors” que estigui en vigor en el municipi en el moment de la incorporació o, si no és possible, mitjançant l'aplicació dels mòduls establerts per a la valoració col·lectiva.

Ponència de Valors: La ponència de valors ha de contenir criteris, mòduls de valoració, informació sobre planejament urbanístic i una altra informació orientat tot això a la determinació del valor.

Aquestes Ponències de Valors s'elaboren per la Direcció General del Cadastre en col·laboració amb altres Administracions (autonòmiques i municipals) i abans de la seva aprovació deuen, en tot cas, ser sentits els Ajuntaments.

Poden també establir criteris per a valoració tenint en compte variacions posteriors a l'establiment de la ponència.

Actualització del valor cadastral: Estem parlant de valoració col·lectiva ja que no es valoren els immobles individualment sinó que es fixen els criteris per a valorar béns immobles d'una mateixa classe; aquest procediment s'inicia quan el propi Cadastre o l'Ajuntament detectin importants diferències entre el valor cadastral i el de mercat.

Aquest procediment podrà ser:

 • General quan afecta a tot el municipi, es crea una ponència de valors total i té per objectiu garantir la coordinació de valoració a escala nacional. Només es pot iniciar transcorreguts cinc anys des de la fixació anterior de valors i aplicar a partir de deu anys d'aquella data.
 • Parcial amb una ponència de valors parcial, és per a coordinar els nous valors amb els de la resta del municipi.
 • Simplificat no necessita ponència de valors; es dóna quan hi ha variacions en els immobles respecte del seu aprofitament urbanístic, el seu ús o quan el sòl variï de qualificació (de rústic a urbà o a l'inrevés), en les reparcel·lacions.

En tot cas aquestes modificacions hauran de ser notificades en la forma legalment prevista als interessats (propietaris) i als ajuntaments.

 • Actualització en les lleis de pressupostos generals de l'Estat poden realitzar-les fixant coeficients que poden ser diferents segons zones o classe d'immobles.

Utilidad de la información catastral

Usos fiscals:

 • Impost sobre Béns immobles (IBI): El valor cadastral és la seva base imposable; són els ajuntaments els qui realitzen la seva gestió tributària, fixen els tipus de gravamen i les bonificacions i exempcions i realitzen la seva recaptació i liquidació.
 • Impost sobre l'increment de valor dels terrenys (plusvàlua municipal): Aquest impost, també gestionat per l'ajuntament, s'aplica quan es transmet l'immoble i la seva base imposable es calcula segons coeficients aprovats per l'ajuntament sobre el valor del sòl que apareix en el cadastre.
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF): Imputa com a renda:
  • El 2% del valor cadastral de l'immoble.
  • El 1,1% d'aquest valor si ha estat revisat en els últims deu anys.
  • çSi l'immoble no té valor cadastral s'aplicarà el 1,1% de la meitat del valor major entre el preu d'adquisició o el fixat per la Inspecció d'Hisenda.
 • Impost sobre el patrimoni: S'aplicarà el major entre els tres valors següents: el cadastral, el fixat per la Comunitat Autònoma o el d'adquisició.
 • Impost de transmissions i impost de successions i donacions: No utilitzen el valor cadastral sinó el real, però la regulació autonòmica pot utilitzar el cadastral com a mitjà de comprovació o com a indici d'aquest valor real aplicant coeficients a aquest efecte.

Usos no fiscals:

El valor cadastral també és útil en multitud d'àmbits referits als immobles com la protecció del mercat immobiliari, ha d'estar coordinat amb els registres de la propietat, dóna informació important per al desenvolupament de polítiques públiques a diferents administracions, planejament urbanístic i d'infraestructures, en actuacions de protecció del medi ambient i en molts altres assumptes referits a informació per al sector privat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".