Valor de mercat

per Software DELSOL

El valor de mercat és el valor que un producte (bé o servei) té com a conseqüència de l'aplicació de la llei de l'oferta i la demanda, és a dir, la qual cosa normalment pagaria un comprador per aquest producte en condicions normals de mercat.

És necessari, per a determinar-ho, que es donin determinades condicions com que existeixi un comprador amb capacitat econòmica, que comprador i venedor actuïn lliurement i que existeixi un mercat lliure (obert).

El valor de mercat és fluctuant ja que depèn de circumstàncies com la inflació, la situació econòmica, la més o menys abundant oferta d'aquest bé o servei, etc.

També és subjectiu ja que la decisió de preu de compra i venda d'un bé o servei no sol ser conseqüència d'un estudi de dades objectives.  

En el context internacional existeix una organització, el IVSC (International Valuation Satandars Council), organització independent sense ànim de lucre que actua com a emissor de normes globals per a la pràctica de valoració i l'activitat dels professionals de valoració.

Aquesta organització publica les seves regles de valoració i altres notícies però cal subscriure's a través del seu lloc web https://www.ivsc.org/ o en l'email contact@ivsc.org

Per al marxisme el valor de mercat és el que es deriva dels costos de producció d'aquest bé o servei (valor objectiu) i de la seva utilització en la situació tecnològica que existeixi.

En el capitalisme el valor de mercat no té per què derivar-se del seu cost de producció sinó, per contra, és el valor que el públic està disposat a pagar (és a dir, és un valor subjectiu) i depèn molt de les fluctuacions econòmiques.

Valor de mercat d'un immoble: Valorar un pis urbà és relativament senzill; els professionals del negoci immobiliari i de la taxació coneixen el valor de cada metre quadrat segons la seva ubicació geogràfica.

No obstant això cal tenir en compte uns altres facturis a més de la ubicació i els metres quadrats com:

 • L'any de construcció.
 • L'estat (si necessita o no reforma, per exemple).
 • Si existeix algun tipus de càrrega sobre el pis.
 • Altres factors (per exemple, si està pegat a una via de tren no és el mateix que si està enmig d'un parc).

Valor de mercat d'una empresa: Per a valorar una empresa cal tenir en compte, fonamentalment, dos factors:

 • El patrimoni empresarial, tant en béns materials (immobles, maquinària, vehicles, mobiliari, equips informàtics, etc) com a immaterials (marques, patents, royalties, etc).
 • La cartera de clients, mitjans de distribució, relacions amb proveïdors i clients, equipo humà i dades anàlogues.

Pel fet que el segon factor seria d'impossible valoració si haguéssim d'assignar valor a bé per bé, quan comprem una empresa per determinat valor considerem que la part que no podem computar com a valor d'un bé concret és el fons de comerç que és un actiu intangible que ens permet generar vendes per aquestes relacions que estan enumerades en el segon factor.

Valor de mercat d'accions: Si la societat cotitza en els mercats de valors és clar que el valor de mercat és el que les accions d'aquesta societat tinguin a cada moment en aquests mercats.

Si no cotitza el valor de mercat hauria de ser el descrit en el punt anterior respecte al valor d'una empresa.

Normativa legal de valoració

A Espanya existeixen diverses normes jurídiques sobre la valoració de béns i la seva taxació.

Això és pel fet que aquesta valoració té conseqüències legals de diversos tipus, per exemple:

 • És la base imposable de determinats imposats com:
  • Transmissions.
  • Successions i donacions.
  • En determinats casos, segons la normativa de la Comunitat Autònoma que sigui, pot ser tingut en compte en l'Impost sobre el Patrimoni.
 • Ha d'aplicar-se en contractes de préstec amb garantia real com els préstecs hipotecaris o amb peça mobiliària.
 • És necessària per a l'embargament de béns (judicial o administratiu).

En aquest sentit l'article 10 del RD Legislatiu 1/1993 que regula l'impost de Transmissions requereix que els béns o drets transmesos es declarin segons el seu valor real.

Com l'expressió “valor real” és, segons hem explicat en la primera part d'aquest article, un concepte subjectiu i l'aplicació de les normes jurídiques necessita una certesa perquè no estiguem indefensos (i semblant una cosa excessiva fer una taxació oficial cada vegada que comprem una cosa subjecta a l'Impost de Transmissions o un altre tribut) les Oficines d'Hisenda de les diferents Comunitats Autònomes tenen unes taules de valoració, fonamentalment de béns immobles i vehicles, que ens donen un valor real mínim tenint en consideració dades com a ubicació, metres quadrats, any de construcció o matriculació, cilindrada, etc.

Podem acudir a aquestes oficines autonòmiques perquè ens certifiquin aquesta valoració mínima.

La conseqüència (consultem o no) és que si declarem un valor inferior al resultant d'aquestes taules ens poden fer una revisió d'aquesta declaració i sancionar-nos.

Taxació: Les societats de taxació han d'estar homologades per a això han de complir els requisits legals a aquest efecte com ser societats anònimes, tenir un capital mínim de 300.000€, tenir com a únic objecte social la taxació, comptar amb un mínim de 10 professionals dels quals 3 han d'estar vinculats a ella, comptar amb els mitjans organitzatius necessaris, tenir assegurada la responsabilitat civil i que el seu consell d'administració estigui format per persones amb honorabilitat, coneixement i experiència.

Les normes regulen el seu funcionament i responsabilitats, especialment en taxacions per a operacions davant entitats de crèdit.

Trobem regulació sobre la taxació en diverses normes com:

 • L'Ordre ECO/805/2003 de 27 de març que estableix normes de valoració de béns immobles i altres drets per a finalitats financeres.
 • L'RD 775/1997 de 30 de maig que regula el règim jurídic i homologació de les societats de taxació.
 • Altres normes que desenvolupen l'anterior (la Circular 5/2003 de 19 de desembre, la Circular del Banc d'Espanya 3/1998 de 27 de gener).

Gestió i valoració de magatzem en la comptabilitat general

En la normativa comptable el preu dels béns i serveis, tant si són actiu circulant com a fix, és el preu d'adquisició i no el valor de mercat (encara que en certa manera sí que ho és perquè el preu d'adquisició és, normalment, el valor de mercat en el moment de la compra).

Existeix la possibilitat d'aprovisionar el valor d'un bé quan el seu valor comptable no coincideixi, per excés, amb el valor de mercat, tornant així a fer coincidir el seu valor comptable amb el de mercat.

Una vegada a l'any, en el tancament de l'exercici, hem de fer inventari i apreuament del magatzem, és a dir, hem de fer una llista de les mercaderies que tenim emmagatzemada i donar-los un valor concret que afectarà el nostre compte de resultats.

El problema sorgeix perquè, per a assignar un valor, hem d'adoptar un criteri si parlem de mercaderies que hem anat comprant al llarg del temps i, per tant, habitualment no totes al mateix preu. Per a això existeixen diversos mètodes:

 • FIFO (first in first out) en mercaderies iguals, la primera que hem comprat és la primera que embenem.
 • LIFO (last in first out) el contrari de l'anterior, l'última que hem comprat és la primera que embenem.
 • NIFO (nest in first out) el valor del que embenem és el seu cost de reposició, la primera mercaderia que embenem és la que comprarem per a reposar-la.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".