Variació d'existències

per Software DELSOL

Una part important dels negocis té, per les característiques de la seva producció, la necessitat de mantenir un magatzem on guarden les seves existències.

Les existències són béns que l'empresa necessita per a la seva activitat. Poden ser:

 • Mercaderies: objectes que l'empresa compra i, després, embeni sense grans canvis.
 • Matèries primeres: materials que l'empresa utilitzarà per a l'elaboració o fabricació dels seus productes, sent aquests últims els que l'empresa vendrà als seus clients.
 • Productes acabats: béns que hem fabricat i els emmagatzemem mentre arriba el moment de la seva venda.
 • Altres estris: com a subproductes, residus i similars.

Quan l'empresa compra, als seus proveïdors, les existències que necessita rep d'aquests proveïdors unes factures que els paga i que comptabilitza com a despesa directament.

No obstant això, aquestes mercaderies o matèries primeres no es venen o utilitzen immediatament en el moment de la seva compra als proveïdors, sinó que es van realitzant al llarg del temps segons l'activitat de l'empresa. En el temps que transcorre entre la seva compra i la seva venda o utilització les existències estan guardades en el magatzem.

La venda o utilització de les existències se sol produir en un període curt de temps, normalment en menys d'un any, per la qual cosa les existències del magatzem passen a formar part de l'actiu corrent (o circulant).

Hem computat les despeses de les compres d'existències i es produiran ingressos quan venguem els productes que fabriquem amb elles però, mentrestant, existeixen en el magatzem com un actiu del balanç pel que, si el pensem, haurien de ser considerades com un ingrés o, almenys, una quantitat que minora les despeses. Així és i d'això va aquest article.

L'inventari

Una activitat que han de realitzar cada any i de manera obligada totes aquelles empreses que comptin amb magatzem d'existències és l'inventari de tals existències.

L'inventari es realitza al final de l'exercici comptable i de manera prèvia a les operacions del tancament de tal exercici (com l'elaboració del compte de Pèrdues i Guanys i l'assentament de tancament).

Consisteix a elaborar un registre de les existències que tenim en el magatzem amb detall suficient de la seva entitat, la seva classe, la seva marca, el seu model i tots les altres dades necessaris per a poder avaluar el seu valor econòmic.

A més d'utilitzar aquest inventari per a computar el seu valor comptable, com veurem més a baix, l'inventari és molt útil per a altres assumptes, per exemple:

 • Ens diu el que tenim per a la seva utilització o venda i, per tant, la qual cosa necessitarem comprar en el futur.
 • Dóna informació sobre productes que no es venen o utilitzen, que han quedat obsolets i que hauríem de descatalogar i, si escau, no tornar a comprar.
 • Hauríem d'aprofitar-ho per a organitzar el nostre magatzem.

Quant a la forma de realitzar l'inventari haurem d'organitzar-la segons el tipus de negoci i el tipus de magatzem, no és el mateix una petita botiga que una gran superfície, no és el mateix un petit magatzem amb poca varietat de productes a una empresa amb diversos magatzems i una gran diversitat de productes.

Per tant, podrem, segons sigui el cas, limitar-nos a elaborar un full de càlcul o necessitarem un programa de gestió de magatzem, dels quals existeixen en el mercat o, fins i tot, un programari fet a mesura per a nosaltres.

El que si sembla clar és que és convenient paralitzar les entrades i sortides de productes del magatzem mentre dura la realització de l'inventari.

Els comptes d'existències, materies primeras i mercaderies

El resultat del nostre inventari es recollirà en comptes comptables creats a aquest efecte i que formen el grup (3) del PGC; aquests comptes són:

  • Existències comercials (30) mercaderies que comprem per a revendre-les.
  • Matèries primeres (31).
  • Altres aprovisionaments (32) com a combustible, recanvis, altres materials, envasos i embalatges i material d'oficina.
  • Productes en curs (33) que es troben en procés de producció.
  • Productes semiacabats (34) els béns que produïm, normalment utilitzant les matèries primeres, però que encara no estan acabats.
  • Productes acabats (35).
  • Subproductes, residus i materials recuperats (36).
  • Deterioració del valor d'existències (39) es registra en haver-hi minorant el valor dels anteriors comptes.

Tots aquests comptes són comptes deutors, que creixen al Deu i disminueixen en Haver-hi.

Sembla clar, i no hauria de ser necessari dir, que el que recollim en aquests comptes és el valor econòmic del nostre inventari, és a dir, en la nostra comptabilitat no apareixerà quantes unitats tenim de determinat producte sinó el total del valor en Euros de les existències en magatzem.

El resultat que busquem, de cara a la comptabilitat, no és un llistat dels productes i materials del nostre magatzem, sinó el valor econòmic total del que tenim en el magatzem que és el que es registrarà en els comptes abans enumerats.

Per a això l'inventari no només enumera el que hi ha sinó que, també, el valora. Per a això existeixen diferents criteris de valoració:

 • El FIFO (First In First Out) en el qual considerem que hem donat sortida primer als productes que hem adquirit o fabricat primer i, per tant, el valor del que tenim respon a les últimes adquisicions.
 • El LIFO (Last In First Out), a l'inrevés de l'anterior, els primers productes que salin són els últims a entrar.
 • El NIFO (Next In First Out) donem valor a les existències segons els seus costos de reposició. Aquest criteri està prohibit per la legislació fiscal.
 • El Cost Mitjà, trobem una mitjana de tots els costos.
 • El Cost Mitjà Ponderat en el qual la mitjana té en compte la quantitat d'existències comprades a cada preu.

Els comptes de variació d'existències

Hem explicat fins aquí que el valor de les existències en magatzem segons el nostre inventari es recull en els comptes abans enumerats del grup (3).

No obstant això com apareix aquest valor en aquests comptes? ja que el nostre sistema de comptabilitat, per partida doble, ens exigeix que per a realitzar una anotació en Haver-hi o al Deu hem de realitzar un altre contrari (la seva contrapartida) i, d'altra banda, si l'empresa porta més d'un any en l'activitat, si no és el seu primer any, aquests comptes del grup (3) ja apareixeran amb un saldo que serà el que li vam posar l'any anterior.

Per això, per a fixar el valor del magatzem en els comptes corresponents el que comptabilitzarem és la variació d'existències, és a dir, la diferència de valor entre el que hi havia abans i el que tenim ara.

Per a això utilitzarem els comptes de variació d'existències que poden ser d'ingressos (710/713) o de despesa (610/611/612).

Si les existències són majors que les que es van registrar l'exercici anterior el que tenim és un ingrés i es comptabilitzarà amb els comptes del grup (71) que, lògicament, han en Haver-hi sent la contrapartida els comptes del grup (3) al Deu amb el que, d'una banda, registrarem un ingrés en el nostre compte de Pèrdues i Guanys i, per un altre, actualitzarem el saldo dels comptes del grup (3) augmentant-lo.

Si, per contra, les existències són menors que les que hi havia l'any anterior, el registrarem com a despesa en els comptes del grup (61) al Deu, la qual cosa computarà com a pèrdua en el compte de Pèrdues i Guanys i, com a contrapartida, en Haver-hi en el compte corresponent del grup (3) el valor del qual disminuirà fins al saldo adequat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".