Venciment

per Software DELSOL

El Diccionari de la Real Acadèmia defineix venciment com a “Cumplimiento del plazo de una deuda, de una obligación, etc”.

Parlant clar un venciment és una data en la qual toca pagar o cobrar alguna cosa: pot ser un deute comercial d'una factura, o una lletra de canvi o pagaré, un impost, el rebut d'un préstec bancari, etc.

Per a la gestió de la tresoreria de l'empresa els diferents venciments són fonamentals, és el material amb el qual treballa el gestor d'aquesta tresoreria calculant els venciments de cobraments que es produiran i els pagaments que s'hauran d'afrontar i quan; una bona gestió de la tresoreria consisteix, precisament, a harmonitzar tots aquests terminis per a aconseguir que es puguin complir puntualment totes les obligacions econòmiques utilitzant, per a això, els menors diners possibles.

Quan venç un cobrament o pagament

En el cas d'efectes comercials (lletres o pagarés), del pagament d'impostos i el de rebuts de préstecs bancaris està perfectament clar quan es produeix la seva obligació de pagament (el seu venciment) perquè figura de manera expressa en el propi efecte comercial, en la normativa fiscal o en el contracte de préstec que sol incorporar un llistat detallat de tals terminis de pagament.

Per al pagament i cobrament de factures entre empreses el termini està, en principi, fixat pel que acordin entre elles i pel costum, però aquests terminis no poden superar els que preveu, a aquest efecte, la Llei de Prevenció de la Morositat (Llei 3/2004, de 29 de desembre, segons la seva redacció actual fixada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol).

Segons l'art. 4 d'aquesta Llei el termini de pagament és de trenta dies naturals des de la recepció de la mercaderia o el servei que es paga, amb independència del moment en què es rebi la factura.

El proveïdor està obligat a fer que el seu deutor (client) rebi la factura dins dels primers quinze dies naturals des del lliurament de béns o serveis; aquesta factura es podrà remetre per mitjans electrònics.

Aquest termini es podrà ampliar mitjançant contracte o pacte entre proveïdor i client, però la Llei no permet que es fixi un termini de pagament superior a seixanta dies naturals.

El contracte també pot fixar un període de verificació perquè el comprador comprovi i accepti les mercaderies o serveis que compra, aquest període de verificació no podrà durar més de trenta dies des de la recepció dels béns o serveis i l'altre termini de trenta dies per a pagar començarà en el moment que es produeixi aquesta verificació o acceptació.

Finalment, la Llei permet agrupar diversos lliuraments de béns o serveis en una sola factura, aquestes operacions agrupades es produiran en un període no superior a quinze dies i es prendrà com a inici de la data màxima de pagament la meitat del període en què s'han agrupat les operacions.

La importància de cumplir amb els notres venciments

En parlar de complir amb els nostres venciments ens estem referint a pagar els nostres deutes en el moment que han de pagar-se, sense retards.

El Codi de Comerç (RD de 22 d'agost de 1885) estableix en el seu art. 61 que No se reconocerán términos de gracia, cortesía u otros, que, bajo cualquier denominación, difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino los que las partes hubieren prefijado en el contrato, o se apoyarán en una disposición terminante de Derecho”.

Aquest pagament puntual és molt important: en el cas de lletres o pagarés perquè pot produir despeses de devolució i majors problemes, com que ens arribin a demandar, en el cas dels impostos el pagament fora de termini suposarà, normalment, una sanció tributària i pot arribar a obrir-se la via de constrenyiment contra nosaltres amb els seus recàrrecs i interessos; l'els rebuts bancaris automàticament ens carregaran comissions de descobert, de reclamació i interessos i, arribat el moment, també poden demandar-nos.

A més de tot això, el pagament als nostres creditors és molt important, també, per a la bona imatge i la bona marxa del nostre negoci; si de manera habitual no atenem els nostres pagaments quan hem de fer-ho no tindrem bona fama entre les empreses que necessitem perquè ens subministrin béns i serveis per a la nostra activitat i, si aquests retards són molt habituals, pot arribar el moment en què no ens vulguin vendre.

La mora

Un deutor morós és el que no compleix una obligació en el seu termini, es diu llavors que incorre en mora.

Si el deute que no es paga és un deute entre particulars o de consumidors s'aplicaria la mora del Dret Civil i el deutor no seria morós fins que no se li ha requerit de pagament de manera fefaent (art. 1100 del Codi Civil).

No obstant això, en els deutes comercials entre empreses s'aplica l'abans dita Llei de Prevenció de la Morositat i, a tenor dels seus arts. 5 i següents. el deutor incorre en mora automàticament en el moment que no paga en termini sense necessitat, en aquest cas, d'un requeriment perquè es produeixi tal mora.

En el cas de mora el creditor que no ha cobrat i ha complert amb totes les seves obligacions pot exigir interessos de demora que seran els pactats com a tals en el contracte o el que fixi la Llei.

El tipus d'interès de mora fixat per la Llei és l'aplicat pel Banc Central Europeu en el seu més recent operació de finançament més vuit punts.

A més dels interessos, el creditor que no ha cobrat pot exigir al deutor els gasto de gestió de cobrament en què hagi incorregut i pugui acreditar amb un límit mínim de 40€ que no necessita acreditar.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".