Vida útil d'un actiu

per Software DELSOL

La vida útil d'un actiu és el temps durant el qual aquest actiu continuarà aportant entrades al nostre negoci.

En l'actiu circulant

En el cas dels actius corrents (el circulant) són elements que utilitzarem a curt termini, dins de l'exercici comptable, per tant en aquests casos no és necessari calcular la seva vida útil perquè la despesa que fem en ells es pot imputar directament com a despesa dins del mateix exercici comptable que els adquirim, amb independència que, al final de l'exercici, a través dels inventaris i la seva valoració computem la despesa efectiva que hem fet d'aquest tipus d'actius al llarg de l'any.

A més, aquest tipus d'actius, excepte casos excepcionals, no es deprecien sinó que el seu valor és inalterat mentre estan en el nostre negoci perquè no dóna temps al fet que es produeixin grans canvis en el seu preu i perquè tampoc dóna temps al fet que s'espatllin o es quedin obsolets.

Per exemple, si ens dediquem a vendre matalassos i anem comprant tals matalassos a un majorista, el diem actiu circulant perquè circula, els matalassos es compren i es venen tot el temps i, quan tanquem l'exercici a la seva data de terme, veiem quants matalassos ens queden a la botiga i quants teníem l'any anterior per a saber exactament la despesa en compra de mercaderies que hem fet aquest any i com hem d'imputar a l'exercici següent.

En l'immovilitzat material

Per als actius materials no corrents (l'immobilitzat material) la cosa és molt diferent de l'anterior.

Són béns que adquirim per a utilitzar-los a mitjà o llarg termini (durant més d'un exercici comptable), això significa que la despesa que fem a adquirir aquest tipus de béns és una despesa que realitzem per a diversos anys i no podem imputar-lo com a despesa en el moment de la seva compra perquè no és així, hem d'anar-li llevant com a despesa durant tot el temps en què ens aporten la seva utilitat com a actius.

A més, aquest tipus d'actius si se solen depreciar perquè amb el pas de molt de temps envelleixen: els materials es desgasten, segons van produint van tenint menys capacitat de produir en el futur i, a més, solen acabar quedant-se obsolets: una màquina que comprem per a produir veurà com apareixen models nous, més moderns, eficaços i barats, de la mateixa màquina o, fins i tot, nous mètodes de producció que la facin innecessària.

I, a més de tot el que acabem d'enumerar pot produir-se una deterioració del seu valor, és a dir, el seu valor en el mercat pot variar a la baixa i tenir menys valor que el que tenim reconegut com a tal en els llibres comptables.

Els béns materials duradors de la nostra empresa (l'immobilitzat material) tenen, per això, una  vida útil que serà el temps durant el qual prestaran servei a la nostra producció, durant aquest temps els anirem computant com a despesa pel seu preu en llibres (que, normalment, és el seu preu de compra o de producció) al que anomenem amortització i, una vegada acabada la seva vida útil, s'entén que ja no continuarem utilitzant-los (perquè ja no ens serveixen) però els queda un valor de venda en el mercat de segona mà, sigui com a tals béns o sigui per la venda dels seus components o peces, a aquest valor final el diem valor residual.

A cada moment, és a dir, en cada exercici, el valor comptable en llibres d'aquests béns serà el que figura en el seu compte com a elements comptables del grup (21) menys l'amortització acumulada fins a aquest moment, que figurarà en el compte (281) a més de restar-li, també, qualsevol correcció valorativa per deterioració si existís.

Càlcul de la vida útil d'un actiu material no corrent

Quan adquirim un element material no corrent hem d'estimar com serà la seva vida útil, és a dir, hem de calcular durant quant temps ho podrem utilitzar.

El resultat d'aquest càlcul serà el seu pla d'amortització que és com el computarem com a despesa al llarg del temps; el  Pla General Comptable (RD 1514/2007, de 16 de novembre, d'ara endavant PGC) ens diu que ha de fer-sede manera sistemática y racional […] atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar, también, la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos”.

Continua el PCG dictaminant que s'amortitzaran de manera independent els diferents components d'un element quan tinguin un valor propi significatiu i quan la seva vida útil sigui diferent.

Per a fer això existeixen els diferents sistemes d'amortització, que són quatre:

 • Amortització lineal o de quotes fixes: en ell s'imputa tots els anys que dura la seva vida útil una quantitat igual que és un percentatge del seu valor establint una durada d'aquesta vida útil; per exemple, un bé que ens dura vint anys s'amortitzarà en una vintena part cada any, és a dir, en un 5%. Aquest mètode està admès per la legislació de l'Impost de Societats on apareixen una taules màximes de durades i percentatges per a poder aplicar-ho.
 • Amortització de punt fix sobre base decreixent en aquest mètode apliquem, durant els anys que dura la vida útil, un mateix percentatge de despesa, però no ho apliquem sobre el valor inicial del bé sinó sobre el valor que té en cada exercici computant aquest valor inicial menys l'amortització acumulada, de manera que la despesa és cada any menor. Igual que el mètode anterior, està admès per la Legislació de l'Impost de Societats si s'ajusta a les seves taules i límits.
 • Mètode dels números dígits aplica una fórmula dependent del nombre d'anys que portem amb el bé per a calcular la seva amortització. També ho admet la legislació fiscal si s'ajusta a la seva norma.
 • Amortització constant per unitat de producte elaborada en aquest cas no es pren en consideració la vida útil com a unitat de temps sinó la quantitat de producció que pot generar aquest actiu, la seva depreciació per amortització es calcula per la producció que ha fet. Per a poder utilitzar aquest mètode a l'efecte de l'Impost de Societats hem de presentar un pla d'amortització que haurà d'aprovar l'Agència Tributària.

Actius intangibles amb una vida útil indefinida

En l'immobilitzat immaterial existeixen alguns tipus d'actius que poden tenir una vida útil indefinida, que durin per sempre, i així es podrà recollir sempre que siguin grans empreses que utilitzin el Pla General Comptable normal; en el Pla General Comptable per a PIMES (RD 1515/2007, de 16 de novembre) no està permesa l'existència d'actius immaterials indefinits i cal estimar la vida útil de tots ells. En cas de no tenir un altre criteri la vida útil màxima que se sol atribuir a un actiu d'aquesta naturalesa serà de deu anys.

En qualsevol cas, a efectes fiscals, els actius immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida es poden amortitzar amb un coeficient lineal màxim del 5%.

Actius intangibles amb una vida útil definida

Existeixen altres actius fixos immaterials que si tenen una vida útil concreta: bé perquè estan abocats a l'obsolescència (com els programes informàtics) o perquè tenen un temps per a poder gaudir de la seva propietat i després queden lliures (com una marca, palesa o una concessió administrativa).

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".