Volum de negoci

per Software DELSOL

El volum de negoci és la xifra que resulta de sumar tots els ingressos nets del negoci durant l'exercici comptable.

És a dir, és la suma de totes les vendes de béns i serveis que efectua l'empresa durant l'any i que estaran representades per totes les factures emeses o, si es vol calcular d'una altra manera, la suma de les unitats de producte que ha venut multiplicades pel seu preu, inclosos els impostos com l'IVA.

Definició legal de volum de negoci

Aquest concepte de volum de negoci no és solament un concepte econòmic, està descrit per l'art. 191 de la Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1564/1989 de 22 de Desembre, d'ara endavant LSC) que ho denomina import net de la xifra de negocis i que ho descriu així:

"El importe de la cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios correspondientes a las actividades ordinarias de la Sociedad deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios".

D'altra banda, el Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007, de 16 de novembre, d'ara endavant PGC), regula al llarg del seu text de manera molt detallada com ha de calcular-se aquesta dada; obliga, en concret, a informar (normalment en la memòria comptable) de la seva distribució per categories d'activitats i mercats geogràfics quan tinguin una entitat pròpia considerable, encara que aquesta obligació no està aplicada a les Pimes.

Importància i efectes del volum de negoci

La quantia d'aquest import net de la xifra de negoci és una dada molt important, no només com a dada informativa per a altres empreses, entitats que puguin finançar-nos o possibles inversors, que també, sinó que té efectes legals i, sobretot, fiscals molt rellevants.

Per a formular comptes anuals abreujats la LSC en el seu article 257 utilitza, com un dels límits alternatius, que la xifra de negoci sigui inferior a vuit milions d'Euros.

La Llei de l'Impost de Societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre):

 • Utilitza aquest volum per a qualificar a una societat com de reduïda dimensió, la qual cosa tindrà com a efecte una simplificació en la seva tramitació fiscal i, sobretot, una aplicació de tipus impositius més reduïda.
 • Per a aplicar els incentius fiscals prevists en l'art. 101 exigeix que la xifra de negocis sigui inferior a 10 milions d'euros.
 • Posa com a límit, per a deduir fiscalment les despeses d'atenció a clients, l'1% d'aquest volum.
 • La documentació requerida en operacions vinculades se simplifica si l'entitat té un volum inferior a 45 milions d'Euros.
 • El volum de negocis s'aplica, en determinats percentatges, per a fixar i limitar la quantia de determinades sancions tributàries.
 • També limita la possibilitat de compensar pèrdues d'anys anteriors de societats adquirides en funció de la seva xifra de negocis.
 • La deducció per despeses d'I+D té com a límit el 10% d'aquesta xifra de negoci.
 • Si la xifra de negoci és superior als 6 milions, els pagaments fraccionats de l'Impost de Societats hauran de calcular-se pel sistema de càlcul de la base imposable fins a aquest període.

Per la seva part la Llei de l'IVA (Llei 37/1992, de 28 de desembre), també ho defineix en el seu art. 122 (en aquest cas excloent en el seu càlcul el propi IVA) i l'utilitza per a:

 • Poder acollir-se al règim simplificat (art. 122).
 • Per a estar en els règims especials a agricultura, ramaderia i pesca (art. 10).
 • Les empreses la xifra de les quals de negoci sigui superior a 6.010.121,04 € estan obligades a presentar autoliquidacions mensuals d'IVA.
 • Per a determinar quina és l'activitat principal de l'empresa (art. 9).
 • Per a poder considerar incobrables determinades factures (art. 80).
 • Per a poder aplicar el criteri de caixa (art. 163 decies).

Criteris doctrinals per al càlcul de la xifra de negoci

El PGC disposa, en el seu DA 5a, que l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) dicti normes obligatòries en desenvolupament del propi PGC; per a ocupar-se de fixar els criteris per al càlcul de la xifra de negocis l'ICAC ha publicat la resolució de data 16 de maig de 1991 que resumirem en aquest punt.

Com hem vist al principi, l'art. 191 de la LSC parla d'activitat ordinària, es refereix a activitats normals que realitza habitualment el negoci; si realitza diverses alhora i són habituals serà la suma dels ingressos de totes elles. Quedaran exclosos els ingressos no habituals (que no tenen caràcter periòdic) ni tampoc estaran els ingressos financers ni determinades operacions que no es consideren com a vendes per la seva especialitat, com les vendes amb pacte de recompra.

Les subvencions no s'inclouen excepte casos excepcionals de subvencions que es donen per unitats de producte venudes (complementant el preu que paga el comprador); en aquest cas haurà d'explicar-se en la memòria.

Encara que se suma l'IVA, existeixen impostos especials que s'afegeixen al preu i que no se sumen com els de l'alcohol, cervesa, hidrocarburs o tabac.

Finalment, aquesta resolució estableix normes específiques per a diferents tipus de negocis concrets.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".